Leder

Til barnas beste

foto
– Systemdebatten må ikke skape vegring for å melde fra om bekymring for om barn ikke har det bra, skriver vår lederskribent. Foto: Robert Gebbie/ Scanstockphoto