Leder

Kulturarv i barnehagen

foto
– Påskebudskapet utgjør et kjernepunkt i kristendommens selvforståelse – og dermed i kulturarven i vår del av verden, poengterer vår lederskribent. Foto: Tom Arild Støle