«Det er godt barn og unge blir lært opp på skolen til ikke å dele seksualisert materiale av seg selv og andre. De lærer det tydeligvis ikke hjemme»

Politiet på Agder oppklarte i 2018 54,4 prosent av anmeldte saker. I fjor var det en kraftig økning i anmeldte sedelighetssaker i Agder politidistrikt. Økningen er på hele 37 prosent fra 2017 til 2018.

Les hele saken med abonnement