Klokt å vente med «Harrier»-svar

  • Lasteskipet "Harrier" ligger langstrakt på opplagsplass på Bugdøy. Mannskap er fremdeles om bord i båten. FOTO: Malene Sørensen Lundberg