Alle er i minus

De nye kommunene langs kystlinjen på Agder har lagt frem sine budsjettforslag. Alle går i minus. Kommunaldirektør Kjell Olav Hæåk i Lyngdal varsler kutt i tjenestene og omfattende endringer. Lyngdal har mere utgifter enn inntekter. Ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund sier budsjettet for 2020 kommer til å bli knalltungt og vil prøve å finne mindre sårbare områder å kutte i. Alle sektorer i Farsund har fått beskjed om å redusere driften, og for eksempel ligger 13 sykehjemsplasser på Listaheimen i faresonen for å bli nedlagt.

I nye Lindesnes kommune må byråkratiet spare inn 200 millioner kroner de neste fire årene. Rådmann Kyrre Jordbakke har lansert et utviklings- og forbedringsprosjekt for å blinke ut hva og hvem som skal ut. Storkommunen Kristiansand er virkelig i krise, og flere investeringsprosjekter er skjøvet ut i tid. Ny skole og helsesenter i gamle Søgne og Songdalen for til sammen 700 millioner kroner er forslått satt på vent. Forslaget rammer symboltung periferien i en ny og sammenslått kommune.

Norsk kommuneøkonomi er en sammensatt øvelse av lovpålagte oppgaver, fri politisk vilje og innfall fra lokalpolitikere som vil alle vel. Men nå ryker valgløftene. Skolemat, mer til utsatte grupper, gratis SFO, sykehjemsplasser, kulturtilbud, lag og foreninger. oppvekst og omsorg. Lokalpolitikerne får sammen med byråkratiet en svært tøff jobb med å gå gjennom hvilke tjenester som man kan klare seg uten.

Like viktig er det å se på om staben er for stor. Det kan være omfattende penger å spare på å synliggjøre dobbeltjobbing i kommunene Lyngdal og Lindesnes, og deretter bruke penger på innbyggernes ve og vel framfor sysselsetting. Økonomien virker nå også så dårlig at lokalpolitikerne må gjøre jobben og ikke forvente at alt ordner seg til slutt.

Les hele saken med abonnement