«De lokale domstolene har selv lagt opp til sentraliseringen»

Domstolskommisjonen foreslår å legge ned to av tre tingretter. Lister tingrett vil bli nedlagt og innlemmet i Agder tingrett i Kristiansand. Omorganiseringen er nødvendig og naturlig. Rettsikkerhet for folk flest teller mest. Distriktspolitikk for små tingretter med begrensede fagmiljøer, er en risiko for dårlige domsavsigelser. Landsbyadvokater med pendlerfrykt og innbyggere som også tror det er langt til Kristiansand, kan ikke ha en bærende stemme. Samtlige fylker vil oppleve sammenslåinger ved en en reduksjon av dagens 60 tingretter til 22. Sorenskriver Yngve Svendsen har ledet kommisjonen, som har jobbet med rapporten i to år. Rapporten ble overlevert justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) tirsdag 1. oktober.

Sorenskriver Robert Versland innrømmer at størrelsen på Lister tingrett, med åtte ansatte, fire dommere og fire saksbehandlere, medfører at det kan bli vanskelig å stå alene i fremtiden. Sorenskriveren poengterer at løsningen kan være å se på organiseringen og ikke bare på lokalisering. Versland mener det er ekstremt fattig dersom det ikke skulle vært en domstol mellom Stavanger og Kristiansand. Det vil være en dårlig løsning både for advokatvirksomhet og næringslivet. Versland mener det vil være et uanstendig grep. Både advokater fra distriktet og stortingspolitikere fra regionen slår alarm. Det er de forpliktet til, men resultatet kan bli det samme. Mandal og Flekkefjord har tidligere mistet sine lokale tingretter. Nå står Farsund for tur. Lister-regionen har en tynn mulig redning for domstolene. Skal domstolene ha en sjanse, må inntrykket av å ligge i en blindvei bort. En ny domstol i vekstområdet Lyngdal med nærhet til ny E39 og fengsel i Mandal, kan være et strategisk veivalg i kampen for å opprettholde dagens struktur.

Kommisjonens leder, sorenskriver Yngve Svendsen fra Kristiansand, mener forslaget innebærer en kvalitetsheving av domstolene. Han sier det er nødvendig for å gjøre det som er det viktigste: Sikre rettssikkerhet fremover, sikre høy kvalitet i domstolene slik at domstolene kan gi folk det de er mest opptatt av, nemlig å få gode avgjørelser til riktig tid. I rapporten står de nådeløse setningene som forteller at Fru Justitia ikke er blind: «Regler om habilitet er viktig av hensyn til rettssikkerhet og tillit til domstolene. Tingretter med liten bemanning er sårbare for bindinger mellom aktørene i retten.» De lokale domstolene har selv lagt opp til sentraliseringen ved å sette spørsmåltegn med sin evne til rettferdige dom.

Les hele saken med abonnement