Leder

Parkering til besvær

– Nå må det finregnes på hva det vil koste å administrere ordningen med beboerparkering i Farsund sentrum, mener vår lederskribent. Foto: Olav Hoel