«Mushom og Høyre skal i hvert fall ikke beskyldes for å tekkes populistene»

Tilstanden og fremtiden til Å barneskole blir stadig mer fremtredende som høstens lokalvalgs viktigste symbolsak. Hva partiene og listekandidatene mener om saken kan fort få helt avgjørende betydning for hvem som får taburetter og makt i nye Lyngdal kommune. Skolen er sterkt nedslitt og bygningsmassen er ikke i samsvar med forskriftene. Det har kommuneoverlege Ann-Margret Haaland slått fast i en tilsynsrapport etter en internrevisjon sett i lys av forskrift om miljørettet helsevern. Det ble funnet hele sju avvik.

NOE MÅ Lyngdal kommune gjøre med situasjonen. Det store spørsmålet er om man skal fortsette å flikke på den bygningsmassen man har - eller er det bedre å klinke til og bygge helt ny skole? FAU ved skolen har vært veldig klare på at de i alle fall krever et skikkelig løft. Så langt har Arbeiderpartiet og Venstre vært skolens tydeligste politiske forkjempere. Denne uken flagget Høyre sitt syn på saken både i leserinnlegg og på reportasjeplass i avisen. Oppvekstkomitéleder Bernt Mushom vil ikke love nytt skolebygg, men viser til de utredninger som allerede er gjort i skolebruksplanen. Han viser til at dette arbeidet tar hensyn til alle elevene i hele kommunen.

MUSHOM har helt rett i at utspillet ikke fremstår som noe godt valgkamputspill. Han og Høyre skal i hvert fall ikke beskyldes for å tekkes populistene. Standpunktet vil ventelig fremkalle både murring og sinne blant innbyggerne på Rom og i skolekretsen for øvrig. Samtidig fremstår Høyre som ansvarlige når de inntar det som kan oppfattes som en defensiv holdning i saken. Mushom & co. har selvsagt et meget godt poeng når de viser til kommunens økonomiske situasjon. De vil sette tæring etter næring. Utbyggingen av nytt helsehus til 450 millioner kroner har gitt Lyngdal langt mindre handlingsrom.

LYNGDAL HØYRE har trolig fortsatt råd til å spille ansvarlighetskortet. Selv med en nedgang på 7,3 prosent ved forrige valg, var de fortsatt Lyngdals desidert største parti med en oppslutning på 37,6 prosent. At ordfører Jan Kristensen og hans partifeller ikke går ut og lover store investeringer like før valget, vil trolig også klinge godt i audnedølers ører. Og ingen av partiene må underslå betydning av alle de nye lyngdølenes stemmer ved årets valg. Fremtiden til valgets heteste potet er fortsatt uviss. Det eneste som er sikkert er at noe må gjøres. Og det er helt uavhengig av hvem som kommer til makta i den nye storkommunen.

Les hele saken med abonnement