Leder

Derfor publiserer vi skattelistene

Skattelistene er ikke en total sannhet for innbyggernes inntekt, formue og skatt. Foto: John Cato Johansen, Scanstockphoto