Leder

Langsiktig giverglede

foto
Også lokalt har engasjementet for å hjelpe de krigsrammede i Ukraina vært stort. Bildet viser Dagfinn Kroslid, leder i Barn fra Ukraina, og et par av hans hjelpere ved lasting av hjelpesendinger. Foto: Alexandra Indseth Langegard