Leder

Skritt i riktig retning

Det er blitt tatt flere skritt i retning av mer åpenhet den senere tid, blant annet i Lyngdal kommune, konstaterer redaktøren i denne lederartikkelen. Foto: Tom Arild Støle