At skogeierne som fikk tretopper beskåret av naboen belemres med motpartens advokatregning, fremstår som sterkt urimelig, mener vår lederskribent. At skogeierne som fikk tretopper beskåret av naboen belemres med motpartens advokatregning, fremstår som sterkt urimelig, mener vår lederskribent. Foto: Svein Morten Havaas

Hva med eiendomsretten?