«Derfor er det grunn til å spørre om lederne på ulike nivåer har gjort jobben sin.»

Gjennom en serie reportasjer har NRK Sørlandet de siste månedene satt kritisk søkelys på lokalsykehuset i Flekkefjord. Grove feil og mangler som er blitt rapportert inn til og kritisert av tilsynsmyndighetene er blitt omtalt. I flere av sakene har enkeltmennesker fått livet sitt ødelagt som følge av tabber og feil begått av kirurger eller andre sykehusansatte. Historiene gjør inntrykk.

LOKALT har mange tatt til motmæle mot det som er blitt beskrevet som et «korstog» fra statskanalens sørlandske reportere og redaktør. Sykehusets egne tillitsvalgte har klagd noen av reportasjene inn for Pressens faglige utvalg (PFU). Det er særlig karakteristikken «skandalesykehuset» og påstanden om at sykehuset i Flekkefjord er «nedleggingstruet» som har falt dem tungt for brystet. De siste ukene har sykehusets ansatte fått mye støtte fra lokalbefolkningen. Organisasjoner og enkeltpersoner, ja til og med lokale polititjenestemenn, har besøkt sykehuset med støtteerklæringer, gaver og blomster. Engasjementet er stort.

KRITISK journalistikk mot helsevesenet - inkludert pasientbehandling ved lokalsykehus - er både riktig og viktig. Det tjener derfor NRK til ære at de har satt problemstillingen på dagsorden. Så kan man diskutere om dekningen har slagside. Om den lokale avdelingen har fått for mye fokus. Selvsagt gjøres det også grove feil både i Kristiansand og Arendal. Men det synes dessverre å være et visst mønster i klageavgjørelsene som har kommet til overflaten fra Flekkefjord. Én feilbehandling er en for mye. Og det finnes trolig mørketall. Langt fra alle uønskede episoder blir klaget inn for myndighetene.

BÅDE stortingsrepresentant Hans Fr. Grøvan, aksjonskomiteen Bevar Flekkefjord sykehus og Flekkefjords egen lokalavis har pekt på sykehusets øverste ledelse og deres ansvar. Selvsagt er dette et ledelsesansvar - både lokalt, på sykehusnivå, i helseforetaket og til syvende og sist på ministernivå. Fra lokalsykehuset er det ropt varsko om situasjonen opp til flere ganger. Derfor er det grunn til å spørre om lederne på ulike nivåer har gjort jobben sin. Har de ignorert varslene eller unnlatt å sette inn nødvendige tiltak, må de stilles til ansvar for det - hvis de ikke allerede har gått fra borde. Den senere tid har nye koster kommet til, blant annet i direktørstolen. Og i april tiltrer Øystein Evjen Olsen som ny, lokal sykehusdirektør. Han har utvilsomt mye å ta tak i.

Les hele saken med abonnement