Leder

Bør ikke brytes opp

Ifølge de tillitsvalgte i Agder tingrett har domstolsreformen på kort tid gitt bedre kvalitet på tjeneste og raskere avvikling av sakene. Derfor bør ikke reformen reverseres, understreker vår lederskribent. Foto: Mona Wikøren