Uheldig, uforsvarlig og uforståelig

Mens smittetallene fortsatt øker, har Farsund kommune tatt en kontroversiell beslutning. Mandag gikk det ut en melding - blant annet på Facebook-sidene til Listaheimen og Farsund omsorgssenter - om at begge institusjoner åpnes for besøk. Det skal selvsagt skje under strengt smittevernregime med blant annet krav til munnbind, en meters avstand og begrensning i antall besøkende. Avgjørelsen har vakt reaksjoner - i særdeleshet blant institusjonenes ansatte. I åtte måneder har de vært på tå hev og holdt smittevernet i hevd samtidig som de har gitt beboerne pleie og omsorg. I vår opplevde de at institusjonene ble stengt for besøk i flere uker ut fra nasjonale føringer. Den gang var det få smittede i Farsund og Lister. Men nå, når smittetallet nærmer seg 100 bare i Farsund kommune, opplever de at besøksrestriksjonene er langt mindre strikse. Her er det noe som ikke rimer.

Det har vært opprørsstemning på «heimene». Litt av den knallharde kritikken som har vært reist mot smittevernsledelsen i lukkede rom, kommer nå til overflaten. Sykepleiere har kontaktet sin fagforening med bekymring, og deres hovedtillitsvalgte Kari Elisabeth Solum er klar på at denne åpningen skjer for tidlig. Grunnen til bekymringen er åpenbar: Får man først inn smitte på disse institusjonene, vil det være en vanvittig utfordrende situasjon å stå i. Nesten umenneskelig.

Først og fremst vil en smittesituasjon i disse institusjonene være livsfarlig for beboerne. Det finnes det mange eksempler på. På Sørlandet husker vi utbruddet på Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand i slutten av mars, der fem beboere døde. Det vil også kunne gi store bemanningsmessige utfordringer om ansatte må isoleres eller settes i karantene. Det fikk man en smak av da en ansatt på omsorgssenteret ble konstatert smittet i forrige uke. Ifølge sykepleiernes tillitsvalgte er det allerede få sykepleiere og utdannede helsefagarbeidere å ta av.

Det er et stort paradoks at samtidig som Farsund kommune lemper på sine besøksrestriksjoner, er besøkende fra Farsund og Lyngdal bannlyst hos Sørlandet sykehus på grunn av smittesituasjonen her. Kommunalsjef Tjøtta Johnsen mener situasjonen er trygg og peker på at det er viktig for brukerne å kunne få besøk fra sine nærmeste. Det sistnevnte behovet er selvsagt viktig, men i den rådende situasjonen fremstår likevel beslutningen som uforsvarlig. Besøksåpningen har også en uheldig signaleffekt. Kommunen hadde derfor stått seg på å avvente - i hvert fall til kurven for smittetallene begynner å dale.

Les hele saken med abonnement