Leder

Mer åpenhet er svaret

Både politisk og administrativ ledelse i Lyngdal kommune må ta tak i den manglende åpenheten i enkelte saker, mener redakøren. Foto: Tom Arild Støle