Leder

Usmakelig retorikk

Som folkevalgt og arbeidsgiver-representant burde Øystein Bekkevold latt være å komme med ytringer mot kommunalt ansatte i MOT, understreker redaktøren i dagens leder. Foto: Mona Wikøren