Leder

Kunst som provoserer

To av treskulpturene er montert utenfor inngang til Helsehuset. Foto: Thomas Grønvold