Leder

Helt nødvendig kursendring

Kursendringen som virksomhetsleder grunnskole og voksenopplæring i Kvinesdal kommune, Torbjørn Johnsen har foretatt etter foreldrekritikk og tilsyn fra Statsforvalteren er klok, mener vår lederskribent. Foto: Malene Sørensen Lundberg