«Beskjeden fra velgerne er tydelig: De ønsker en åpen, raus og inkluderende kirke i hele Agder og Telemark.»

Åpen folkekirke har fått klart flest stemmer ved kirkevalget både nasjonalt og i Agder og Telemark bispedømme. Den foreløpige opptellingen av bispedømmerådsvalget i Agder og Telemark viser at Åpen folkekirke har fått klart flest stemmer. Nominasjonskomiteens liste får to representanter. Bønnelista får én representant.

I BISPEDØMMERÅDET, som avløses ved nyttår, hadde Åpen folkekirke tre representanter og Nominasjonskomiteens liste hadde tre. I tillegg sitter biskop Stein Reinertsen i rådet sammen med en representant for prestene og en representant fra de ansatte. Endelig opptelling og representasjon er klar 20. september. Medlemmene i de elleve bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet i perioden 2020–2023. Her er kirkens makt samlet.

BØNNELISTA er tydelig til stede med en representant i alle bispedømmerådene utenom Oslo. Det er en tydelig konservativ endring fra forrige periode. På motsatt side markerer Åpen folkekirke styrke med å øke i oppslutning. De konservative kreftene, lokalt representert ved Håkon Kolstad Varhaug, vil for eksempel reversere Kirkemøtets vedtak om vigsel av likekjønnede. Biskop Stein Reinertsen har bedt om ro og respekt for ulike syn. Det samme har nominasjonskomiteens førstekandidat, Markus Westermoen.

BESKJEDEN fra velgerne er tydelig: De ønsker en åpen, raus og inkluderende kirke i hele Agder og Telemark. Det sier de øverste kandidatene på listen, Kai Steffen Østensen og Terje Damman, er et klart signal. Men Norge er polarisert. Det ferske kommune- og fylkestingsvalget viser økning for Senterpartiet og Miljøpartiet de Grønne, og i Kristiansand gjorde nasjonalistiske Demokratene et brakvalg. Innbyggerne protesterer mot det etablerte.

DA ER DET i kirkelig sammenheng en trygghet at Åpen folkekirke får høy oppslutning. Sørlandet er fortsatt, i 2019, en landsdel der prester som støtter likekjønnet vigsel får beskjed om å brenne i helvete, homofile utsettes for hets og kvinnelige prester utelates fra å tale i enkelte forsamlinger. For Den norske kirke er det viktig å vise seg som en folkekirke. Antallet døpte barn går ned og flere og flere ungdommer velger humanistisk konfirmasjon. Dermed er kirkens verdigrunnlag under press. I stedet for å finne fotnotene i Bibelen som fordømmer, burde folkekirken heller bruke budskapene fra Jesus om å ta vare på hverandre. I Johannes Evangelium kapittel 13 sier han på oppløpssiden i sitt eget liv: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Et ellevte bud mange har glemt.

Les hele saken med abonnement