Et løft for lokaldemokratiet

Det er langt fra alle som er klar over det. Og kanskje burde det vært bedre opplyst og annonsert - både i lokalpressen og på kommunenes egne nettsider. Tilbudet er kanskje også litt bortgjemt i sistnevnte kanaler. Men lokaldemokratiet i store deler av Lister-regionen har i hvert fall fått et skikkelig løft de siste månedene. I hvert fall er potensialet for en langt større lokalpolitisk interesse blitt hevet mange hakk.

Hva det er snakk om? Jo, innføringen av kommune-TV via kommunenes egne kanaler på Internett. Direktesending fra ulike politiske møter. Først og fremst kommunestyremøtene. Men også formannskapsmøter og møter i ulike underutvalg er sendt via denne strømmetjenesten i det siste. Mediehuset Lister var tidlig ute med nett-TV og direktesending fra ulike kommunestyresaler på vår nettside Lister24. Vi skal fortsatt fra tid til annen sende levende bilder direkte fra store begivenheter, folkemøter og lokalfotball.

Men strømmetjenester som disse koster penger. Og det krever en del ressurser å holde kjøre slike direktesendinger. Man må ha nødvendig utstyr som skal rigges opp og ned. Og man må ha kyndig personell til å betjene både kamera og sendeutstyr. Mediehuset Lister sendte derfor for lenge siden skriftlige henvendelser til alle Lister-regionens kommuner med oppfordring til å investere i utstyr for å sende direkte fra lokalpolitikken. Begrunnet med potensiale for økt interesse - og dermed også et bedre lokaldemokrati. Heldigvis ble vi hørt.

Audnedal kommune var tidlig ute og var pionerer på området med brukervennlige sendinger og flerkameraproduksjon, der seerne selv kunne velge kameravinkel. Da audnedølene slo seg sammen med Lyngdal, fikk den nye «storkommunen» denne tjenesten med som medgift. Siden nyttår har kommunens innbyggere og andre interesserte kunne følge møtene direkte. Og noen timer senere har de også hatt muligheten til å se de i opptak. Farsund har kommet greit etter. Også Hægebostad og Flekkefjord ligger langt framme på denne teknologifronten. Kvinesdal har hatt en YouTube-løsning som ikke er optimal, men kommer trolig etter.

Vi er vegne av Lister-regionens innbyggere glad for at kommunene tar lokaldemokratiet på alvor på denne måten. Vårt eget bidrag vil være å videreformidle mange av sendingene til alle våre lesere og seere. De vil selvsagt bli gjort tilgjengelige for alle. Også det i lokaldemokratiets tjeneste.

Les hele saken med abonnement