Kamp om verdier

Vindkraft er i motvind, og Kvinesdal er ett av mange området i Norge som kan rammes av statens behov for å legge til rette for bærekraftig energi som alternativ til fossilt brennstoff. NVE har nylig godkjent detaljplan, MTA-plan og overføringslinjer for Buheii vindkraftverk i nordre del av Kvinesdal kommune. Det har skapt et lokalt opprør.

Motstanden er en tydelig opinion både på landsbasis og i Kvinesdal mot denne utbyggingen. Det er i hvert fall de som hyler høyest. 12.000 demonstranter foran Stortinget, vardebrenning fra Finnmark til Agder og 5.000 høringsuttalelser har satt tydelige spor i norsk energidebatt. Og lørdag var det organisert egen lokal demonstrasjon i Liknes. Staten kjører likevel på.

Samtidig er det ikke vanskelig å sette seg inn i utbyggers sko. Et nei fra kommunestyret i Kvinesdal på onsdag vil selvsagt være en stor nedtur. De mulige utbyggerne har lagt ned betydelige beløp i både planlegging og konkrete forberedelser. Advokaten Kvinesdal kommune har rådført seg med sier at det nye kommunestyret står fritt og at et erstatningskrav neppe vil føre fram. Samtidig anbefaler rådmannen politikerne å stå på forrige vedtak - altså fortsatt ja til utbygging.

I tillegg er det strid om vindmøller er best til vanns eller til lands. Det er heller ingen tvil om at vindmøller visuelt forpester norsk urørt natur, men det har jo fjellandet mye av. Det er heller ingen tvil om at vi trenger andre energikilder enn olje. Debatten dreier seg om hva vi ser og ikke vil se, i stedet for hva vi trenger av brennstoff for å kunne fyre opp landet. Det gjør muligheten for å avgjøre saken basert på fakta mye mindre. Følelsene styrer. Og kommunalpolitikerne vil heller ikke ha i sitt politiske testamente at de sørget for vindmøller som fjernet utsikten til idyllen. Avgjørelsen i kommunestyret blir historisk, og maktkampen fortsetter til vedtaket fattes.

Les hele saken med abonnement