Vilje til ikke kjøre forbi

Utbyggingen av E39 i Listerregionen kommer til å forandre bo- og arbeidslivet radikalt. Ordfører Arnt Abrahamsen i Farsund har allerede påpekt at Listerrådet må jobbe aktivt for at Lister ikke må bli en region alle kjører forbi. Et knutepunkt på ny E39 blir Lyngdal.

Fremskrittspartiet i Lyngdal mener det planlagte E39-krysset i Herdal vil så viktig at det bør etableres rasteplasser for yrkestrafikken. Lokalpartiet ser for seg en light-versjon av Brokelandsheia i Aust-Agder som har vokst opp som et viktig knutepunkt- og serviceområde for dem som ferdes langs E18 mellom Kristiansand og Oslo. Under moderniseringen av veinettet i østre del av Agder har både Arendal, Grimstad og Lillesand posisjonert seg med tydelige rasteplasser og bensinstasjoner med handelsområder tett opp til E18.

Nå har turen kommet til vestre del av Agder. Mandal er bekymret for at E39 næringsarealer skal bygges ut der av- og påkjørselsveien fra E39 går ned til sentrum. Lyngdal kommer i samme situasjon. Et Brokelandsheia light i Herdal vil påvirke både Handelsparken og Lyngdal sentrum. Lyngdal vil få tre ulike senter som veifarende og besøkende må forholde seg til.

Uansett er veiutbyggingen sterkt ønsket. Oppgraderingen av E39 og E18 fra Kristiansand til Stavanger har vært forsømt i 50 år. Når veien kommer, må byene ta konsekvensene av at verden forandrer seg. Et knutepunkt i Herdal tar ikke livet av Lyngdal. Småbyene langs sørlandskysten har blitt vant med at trafikken kjører forbi, og har i årevis satset på opplevelser og unik egenart for å trekke folk. Den innsatsen må forsterkes. Besøkende til Lyngdal dropper ikke innom, men har en vilje bak handel og tilstedeværelse. Det er ingen grunn til at den interessen for Lyngdal vil forsvinne.

Les hele saken med abonnement