Pandemiens virkelige helter

Mens koronapandemien herjer i distriktet og stadig flere blir konstatert smittet av covid-19-viruset - særlig i Farsund, pågår også en frisk debatt om kommunens rolle. Meningene om måten denne unntakstilstanden er blitt håndtert av de lokale myndigheter er mange og delte. Det store flertallet synes å være godt fornøyd både med testing og smittesporing, oppfølgingen av de som har fått konstatert smitte og informasjonsarbeidet ut mot publikum.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) har merket seg hvordan Farsund kommune agerte da smitten ble avdekket i sangkoret Nordvesten for et par uker siden. Overlege Preben Aavitsland i FHI er full av lovord over det arbeidet som ble igangsatt. Smittesporingen, det omfattende testarbeidet og god informasjon ut til innbyggerne er et eksempel til etterfølgelse, ifølge overlegen. Han trekker særlig frem kommuneoverlege Ann-Margret Haalands håndtering av situasjonen. Da rosen ble kommunen til del, var de raske med å videreformidle denne ut til befolkningen via Facebook. En konkret kildehenvisning og dokumentasjon manglet imidlertid. Det var først da lokalavisen intervjuet Aavitsland i etterkant at rosen ble konkret og ble hektet på et navn og et ansikt.

Kommunen har fått kritikk både for dette og andre forhold - både i leserinnlegg og kommentarfelt. Noe er berettiget. Ikke minst bør man ta lærdom av hvordan man kommuniserte om det som først ble antatt å være smittekilden på den etter hvert mye omtalte korøvelsen på Betel Vanse. Det har i ettertid vist seg at kvinnen som hadde vært på besøk i Rogaland ikke ble smittet der. Med andre ord: Smittekilden er nå per definisjon ukjent. Etterpåklokskap er som kjent den mest eksakte vitenskap. Men vi er enige med kritikerne som har tatt til orde for at en unnskyldning fra kommunens side hadde vært på sin plass.

Mange fortjener ros for arbeidet og innsatsen som er blitt lagt de disse heftige dagene. Kommuneoverlegen er nevnt. Det er ikke vanskelig å slutte seg til skryten hun har fått. Smittesporerne har også hatt en vanskelig og krevende jobb. Men innsatsen de har lagt for dagen har vært av uvurderlig betydning. Den største blomsten må imidlertid gå til de som har stått - og fortsatt står - i fremste linje. De som må trå til ekstra for å ivareta pasienter i karantene og isolat. Og ikke minst de som hittil har testet mer enn ti prosent av Farsunds befolkning. De er pandemiens virkelige helter.

Les hele saken med abonnement