Leder

Fremtiden til Storgaten 19

foto
Byforeningen bør lyttes til og parkering på eiendommen Storgaten 19 bør utredes skikkelig. Men lander man på at den beste løsningen innebærer at bygningen rives, bør man gjøre det, understreker redaktøren i dagens leder. Foto: Åse Astri Bakka