Slipp kvinnene til

Fylkespolitiker Kai Steffen Østensen (Ap) fra Farsund tar bladet fra munnen og setter den manglende likestillingen i politikken på plass etter forrige ukes konstituering av Agders første fylkesting. I det nye fylket er det nemlig ikke en eneste kvinne i ledende politiske posisjoner. - Det er en katastrofe, slår han fast.

Selvsagt må Østensens utspill leses som et stikk fra opposisjonen, som i tolvte time ble snytt for taburetter da Fremskrittspartiet trakk seg fra en skriftlig avtale om valgteknisk samarbeid. Men han har et poeng. Den borgerlige flertallskonstallasjonen kan ikke skylde på manglende kvinnelige kandidater. Østensen nevner tre dyktige damer fra Farsund, Beate Marie Johnsen (V), Janne Nystøl (KrF) og Ingrid Williamsen (Frp). De har alle tre politisk ballast nok til å kunne lede hvilket som helst av underutvalgene i fylkespolitikken. Det finnes garantert flere.

Også i lokalpolitikken skaper kvinneandelen utfordringer. Kvinneandelen er fortsatt lav i alle Lister-kommunene. Utfordringen med å få riktig kjønnsbalanse i formannskap og underutvalg løses nå med kvoteringsregler. Også disse reglene gir seg utslag som skaper utfordringer. I Lyngdal er en samlet opposisjon i opprør etter at krav om kjønnsbalanse trumfer deres ønske om at også småpartiene får utvalgsplass. Og i Flekkefjord var det nettopp kombinasjonen av kvinnekvotering og en uventet stemmegiving som var bakgrunnen for det politiske kaoset som utspant seg i bystyret sist torsdag. Da kompis og våpendrager Jan Kåre Hansen måtte gi sin plass i formannskapet til Gitte M. Johannessen, valgte ordfører Jan Sigbjørnsen å trekke seg fra kommunens øverste politiske verv.

Hendelsene av nyere dato bør minne alle på at det dessverre fortsatt er nødvendig å ha likestillingsfanen høyt hevet i politikken. Men det fins håp. Hægebostads politike likestillingsgrep er et eksempel til etterfølgelse. Etter å ha vært landsversting på politisk likestilling, gikk kvinnene på de ulike listene selv ut offentlig og ba om å bli valgt. Bevisstgjøringen gjorde Margrethe Handeland (Sp) til kommunens første kvinnelige ordfører. Ved årets valg befestet hun posisjonen med solide 38,5 prosents oppslutning. Kvinneandelen i kommunestyret er nå oppe i respektable 35,29 - omtrent som nabokommunene.

Den opplagte løsningen på likestillingsutfordringen er at menn slipper kvinnene til - og samtidig kaster gammelmodige holdninger og hersketeknikker på båten. Like viktig er det at damene markerer seg og tar plass i de fora de er valgt inn.

Les hele saken med abonnement