Lytt til «geistligheten»

De ansatte ved kirkesenteret i Lyngdal hører eller ser farlige situasjoner i krysset mellom Fiboveien og fylkesvei 43 så å si daglig. Prost Geirulf Grødem, som er en del av dette kontorkollegiet, tok i forrige uke bladet fra munnen. Nå foreslår han at det anlegges rundkjøring i problemkrysset. Han mener det må på plass før det skjer en alvorlig ulykke. Så langt har uhellene i krysset ved kirken og kirkesenteret kun ført til materielle skader. Men det er bare et tidsspørsmål før det blir mer alvorlig.

– Vi hører når vogntogene og tunge kjøretøy står på hornet når de nærmer seg krysset. Bilistene som tar sjanser og krysser fylkesveien fra Fiboveien er ikke klar over hvor tunge og lang bremsetid et stort kjøretøy trenger for å stanse, sier Grødem i intervjuet om saken med Lister. Kraftig endring i trafikkbildet i Lyngdal som følge av både flere innbyggere og flere turister, forsterker problemet. Store trafikkmengder beveger seg mellom sentrum og Handelsparken.

At fylkesvei 43 gjennom dette krysset for bare få år siden ikke var forkjørsvei bidrar nok til å forsterke problemet. Før hadde man vikeplikt fra høyre om man kom fra sentrum og fortsatte forbi kirken mot E39. Dette ble opphevet for flere år siden, men likevel kjører mange bilister ut fra Fiboveien «av gammel vane».

Lyngdals ordfører Jan Kristensen er selvsagt klar over problemkrysset. Han har tatt opp både dette krysset og avkjørselen til Oftebro terrasse, som er et annet ulykkesbelastet kryss, med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Kommunens har ønsket å flytte midtrabatten ved Lyngdal kirke en halv meter, men også ordføreren er enig med prosten i at en rundkjøring vil være den optimale løsningen.

Grødems forslag er godt. Veimyndighetene bør nå lytte til «geistligheten». Kommunen og ordføreren må ufortrødent jobbe videre med å få problemkryssene i Lyngdal høyt på fylkeskommunens og vegvesenets agenda. En rundkjøring eller annen utbedring av kryssene er sterkt påkrevd. Det vil selvsagt koste litt, men prisen for tapte liv og alvorlige skader er langt høyere. Både samfunnsøkonomisk, men ikke minst for dem som blir rammet.

Les hele saken med abonnement