«Om sterke røster reiser seg med motforestillinger denne gangen også, bør andre argumenter enn at «sånn har vi gjort det i alle år» veie tyngre»

foto