«Om sterke røster reiser seg med motforestillinger denne gangen også, bør andre argumenter enn at «sånn har vi gjort det i alle år» veie tyngre»

  • Barnetoget i Farsund bør legges til Farsund omsorgssenter slik de ansatte der foreslår. FOTO: Åse Astri Bakka