En skitten søppelkonkurs

  • Helge Osen og Lars Tjelland i det kommunale renovasjonsselskapet har fått en storkonkurs i fanget. FOTO: Bjørn Hoel