«Når feilene blir dokumentert, må det ikke være galt å si unnskyld og snu»

Helse- og omsorgsdepartementet har igjen sagt nei til å gjøre en ny vurdering av Unni Anita Iversens årelange kamp for å få dekket operasjon og behandling til sin handikappede datter. Selv 12 år etter operasjonen kjemper Iversen en innbitt kamp om å få en rettferdig behandling av saken, og få finansiert behandlingen. Behandlingen har kostet flere hundre tusen kroner. Iversen mener hennes datter er blitt forskjellsbehandlet fordi hun er adoptert. Også stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan stusser over avgjørelsen i saken. «Dette er etter min mening en helt uforståelig forskjellsbehandling, og ytterst beklagelig».

KRF-NESTOREN Hans Fredrik Grøvan tok opp saken i mai igjen, og fikk nylig svar på sin henvendelse til departementet. I svaret Grøvan har fått fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen fremgår det at det ikke er kommet noen nye momenter i saken, og at det derfor ikke er grunnlag for å gjøre en ny vurdering.

SAKEN går helt tilbake til sommeren 2004 da Unni Anita Iversen og hennes daværende mann adopterte datteren Rakel fra Kina. Paret visste da at hun hadde en isolert ganespalte og at dette måtte opereres. Etter en mislykket ganespalteoperasjon i Norge grep departementet direkte inn i Iversens sak. De tilbød behandling i Gøteborg. Iversen fikk advarsler om sykehuset i Gøteborg, blant annet fra en overlege ved Rikshospitalet som skrev at sykehuset der hadde de mest avlegse metodene på re-operasjoner i ganen i hele EU. I stedet tok Iversen med datteren til et sykehus i Portland i USA, som flere etnisk norske barn hadde fått dekket utredning og behandling på. Til tross for at operasjonen var vellykket, og utredningen fem ganger billigere enn i Sverige, har ikke norske helsemyndigheter villet dekke familiens utgifter. Saken er blitt prøvet i en rekke instanser, uten at Hægebostad-kvinnen har nådd fram. Regler er nemlig regler, og helsesystemet skal selv ha rett til hva som skal dekkes og hvilken behandling som er best.

ALETHIA-SAKEN i Søgne er det ferskeste eksemplet på at systemet ikke fungerer, Søgne kommune overkjører enkeltindivider selv om det er dokumentert at behandlingen er bedre andre steder enn der kommunen mener behandlingen etter reglene skal utføres. Selsvagt skal det ikke være fritt frem for enkeltmennesker til å bestemme selv i behandlingsbuffeten. Et fagverk skal generelt kunne bedre enn den lille mann, men gang på gang gjør det offentlige systemet feil. Når feilene blir dokumentert, må det ikke være galt å si unnskyld og snu.

Les hele saken med abonnement