Lyngdal kommune er forundret over påtalemyndighetens henleggelse av en anmeldelse om brudd på covid-19-forskriften. Men det er også underlig at ordfører Jan Kristensen vurderer bevisene i saken offentlig, mener vår lederskribent. Lyngdal kommune er forundret over påtalemyndighetens henleggelse av en anmeldelse om brudd på covid-19-forskriften. Men det er også underlig at ordfører Jan Kristensen vurderer bevisene i saken offentlig, mener vår lederskribent. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Mye å undre seg over