«Da gjenstår det bare å oppfylle de små ønskene til Hege Cecilie Moe»

Hege Cecilie Moe (33) er lam fra halsen og ned. Nå krever hun å få bestemme mer over eget liv. Moe ble lam etter en trafikkulykke i 2001. I dag bor hun i egen tilpasset bolig, men krever overfor Lyngdal kommune at hun må få avgjøre mer selv når det kommer til rutiner i hverdagen. Et eksempel er et ønske om å bestemme når hun skal legge seg. Kommunen og hjemmesykepleien har sine faste rutiner for hvordan Moe skal følges og da er leggetidene tydeligvis uforanderlige.

MOE HAR gjennom organisasjonen ULOBA tilgang til personlige assistenter. Dette er en organisasjon der de funksjonshemmede selv kan bestemme hvilken form for assistanse de ønsker og dermed ha større kontroll over egne liv. Organisasjonen får æren for at Stortinget i 2014 enstemmig vedtok at personlig assistent er en rettighet for mennesker med store og langvarige hjelpebehov. I vedtaket heter det at «personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse skal ha rett til å få dette organisert som brukerstyr personlig assistanse.» BPA-ordningen er finansiert av staten for brukernes hjemkommuner. Brukerne skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv.

ENHETSLEDER for hjemmebasert omsorg, Ronny Bjørnevåg, sier Lyngdal kommune tilbyr medvirkning for dem som mottar tjenester. Bjørnevåg sier videre at han vil ikke si noe om den konkrete saken, men at «vi er opptatt av medvirkning. At alle innbyggere som mottar tjenester fra hjemmebasert omsorg får det rette tjenestetilbudet den enkelte har ønsker og behov for. Vi har løpende kontakt med alle våre innbyggere som får et tilbud fra oss.»

DET ER VERDT å gjenta «det rette tjenestetilbudet den enkelte har ønsker og behov for». Hege Cecilie Moe har ønske og behov for å legge seg en time senere på natten to ganger i uken. Moe ønsker prinsipielt å avgjøre mer selv, ikke alt. Litt til, ikke hver eneste avgjørelse. Det har Stortinget sagt hun har rett til. Lyngdal kommune har sagt at de som har behov får dem oppfylt. Da gjenstår det bare å oppfylle de små ønskene til Hege Cecilie Moe.

Les hele saken med abonnement