Ikke ålreit

RV-politiker Liv Finstads ikoniske uttalelse i 1983 om at «sauer er ålreite dyr», er blitt innarbeidet som et uttrykk som også tas i bruk i dagligtalen. Men dette er en uttalelse som hus og hytteeiere i Eikvåg i Farsund neppe vil slutte seg til. I årevis har de vært plaget med at enkelteksemplarer og til tider også flokker av dyrearten invaderer deres private hager. Blomster er spist opp, trær er spist på, gangveier er blitt ødelagt - og det er sauelort over alt.

Flere av naboene har kjempet en årelang kamp for å få bukt med det fårete problemet. Så langt uten å lykkes. Farsund kommune har engasjert seg i saken i flere omganger. Både ordfører Arnt Abrahamsen og hans forgjenger Richard Ivar Buch har engasjert seg. Kommunen forsøkte først å frata eierne tilskuddet for saueholdet, men det fikk de ikke lov til. Fylkesmannen og landbruksdirektoratet grep inn og omgjorde det vedtaket. Også Mattilsynet har vært inne i bildet, men det har ikke hjulpet. Sauene vandrer fortsatt fritt rundt.

Farsunds jordbrukssjef, Aud Irene Vatland, karakteriserer nå saueutfordringen på Skjoldnes og i Eikvåg som et privatrettslig forhold og et sakskompleks som kommunen ikke vil ta i lenger. Hun viser til at det eventuelt får være opp til politiet og rettsvesenet å følge opp eventuelle lovbrudd med bøter eller andre restriksjoner. En av naboene har nylig sendt varsel om forholdene til politiet. Men også de toer sine hender. Lensmann Jan Terje Aas har forståelse for at sauene er til sjenanse for hus- og hytteeierne i området, men politiet har ikke kapasitet til å gjøre undersøkelser. Lensmannen ber naboene forsøke å ordne opp i saken selv «på lavest mulig nivå».

At ingen offentlige myndigheter vil ta i denne saken er helt eiendommelig. I tillegg til at plager naboene i området, utgjør de frittgående sauene også en trafikkfare på Skjoldnes. Og blir de påkjørt er det faktisk bilistene som har erstatningsansvar. Paradoksalt nok. Beiteloven som er sitert av den berørte nabo synes klar nok på dyreeieres ansvar for å sørge for at de ikke kommer inn på andres eiendom. Loven åpner også opp for at overtramp kan straffes med bøter. Lokalt politi bør derfor gå en ekstra runde. Sauenes tramping på annen manns eiendom er vel dokumentert. Å finne bevis nok til å gi eieren bøter, bør derfor ikke være noe problem. Her må lovens lange arm ta ansvar i en fastlåst situasjon.

«Noen ganger er det ålreit», lyder det i Odd Børretzens velkjente sang. Sauer på vidvanke og villspor utenfor gjerdene er aldri ålreit.

Les hele saken med abonnement