Ordfører Arnt Abrahamsen og aktørene bak Lista Renawable Energy Park har fortsatt tro på at det blir virksomhet og mange arbeidsplasser på tomten på Lista. Ordfører Arnt Abrahamsen og aktørene bak Lista Renawable Energy Park har fortsatt tro på at det blir virksomhet og mange arbeidsplasser på tomten på Lista. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Drømmen brast - håpet lever