Det var dette runsestativet skoleeleven fikk over seg i Kjørestad torsdag. Det var dette runsestativet skoleeleven fikk over seg i Kjørestad torsdag. Foto: Olav Hoel

Det måtte dessverre en ulykke til