Det måtte dessverre en ulykke til

Denne lederartikkelen er en omskrevet versjon av lederen i lørdagens papirutgave. Omskrivingen ble gjort fredag kveld etter at det ble kjent at kommunestyrets vedtak var ugyldig. Red.

En tragisk ulykke på en lekeplass i Kjørestad torsdag fikk de folkevalgte i kommunestyret i Farsund til å reagere. En 12 år gammel gutt pådro seg alvorlige skader da han fikk et huskestativ over seg. Stativet var demontert av velforeningen i vår, men ble stående på lekeplassen. Ting tyder på at elever i klassen som lekte på stedet torsdag, forsøkte å remontere stativet for så å huske i det. Utfallet ble alvorlig. Det kunne endt enda verre.

Hva som skjedde i Kjørestad og hvem som har ansvar for hva, vil forhåpentligvis komme frem i politiets etterforskning av ulykken. Men det var samtidig både viktig og riktig av politikerne å umiddelbart gripe fatt i problematikken rundt sikring av lekeplasser. Kommunestyret var delt. Flertallet ville ha en ekstern kontrollør til å gå igjennom alle de 76 lekeplassene i kommunen. Mindretallet, med ordfører Arnt Abrahamsen i spissen, ville heller at teknisk drift skulle få se på saken selv og vurdere hvilke tiltak som burde settes i verk.

Og slik ble det også til slutt - etter at vedtaket dagen etter ble kjent ugyldig. Når en sak tas opp utenom sakskartet i møtet, kreves det nemlig to tredjedels flertall i kommunestyre for at det skal bli en realitetsbehandling i samme møte. Her var det 16–12. Det ble votert over selve forslaget. Det var også feil. Det skulle vært over hvorvidt saken skulle tas opp til reell behandling. At formalia i kommuneloven ble brutt oppdaget hverken rådmannen eller hans stab, ordføreren selv eller noen av de folkevalgte. Det er i seg selv forunderlig. Å skylde på at det var sent på kvelden etter et langt møte, er en forklaring, men ingen god unnskyldning.

Det var Rødts enslige svale i kommunestyret, Øystein Bekkevold, som tok opp saken. Han var tydelig engasjert og berørt av den tragiske ulykken, og viste til at han hadde vært igjennom hele følelsesregisteret torsdag. Men mest av alt var han sint og opprørt over hvor tilfeldig og usikkert kommunen har lagt opp lekeforholdene for de aller yngste innbyggerne. På grunn av innsparinger ble det nemlig for flere år siden innført en ordning der kommunen overlot vedlikehold av lekeplassene til de ulike velforeningene. Disse kan en gang i året søke om å få pengestøtte til ulike tiltak fra enhet for teknisk drift. Bekkevold er kritisk til denne ordningen og kan vise til en rekke eksempler på horrible forhold ved mange lekeplasser.

Rødt-politikeren skal ha ros for at han tok opp saken. Som fagmann på feltet vet han også hva han snakker om. Han ble lyttet til, men fikk til syvende og sist sitt vedtak om å få en ekstern granskning av forholdene underkjent. Til tross for flertallet. Nå skal i stedet teknisk drifts egne folk på området gå igjennom lekeplassene. De vil ventelig også finne mange feil. Feilene vil selvsagt kunne bli kostbare for kommunen å utbedre, som enkelt politikere påpekte i torsdagens møte. Men den kostnaden må man bare ta. Eventuelt stenge lekeplasser som ikke ønskes utbedret. Å sikre det mest dyrebare vi har fra ulykke og i verste fall død må alltid ha første prioritet. I dette tilfellet er det bare tragisk at det måtte en ulykke til før man reagerte.

Les hele saken med abonnement