– Alarmsignal om at velferdsstaten er truet i begge ender

I Agder er det tilsammen 3595 helt arbeidsledige. Ungdom er overrepresentert. 1211 av de helt ledige er under 30 år. Direktør Elisabeth Blørstad i Nav Agder sier i en pressemelding at det gir grunn til bekymring at ledigheten blant ungdom er høyere enn blant de andre aldersgruppene. For Nav er det viktig å bidra til at ungdom klarer å fullføre videregående skole eller ta et fagbrev. Ungdom som havner i utenforskap er et alarmsignal om at velferdsstaten er truet i begge ender.

Halve Norge er navere. Annenhver person bosatt i Norge mottok en stønad fra NAV minst én gang i 2017, og én av tre i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt. Da er alle typer stønader tatt med. Nav betalte ut til sammen 421 milliarder kroner, og halvparten gikk til pensjonistene. 209 milliarder kroner var pensjonsutbetalinger, 172 milliarder var arbeids- eller sykdomsrelaterte ytelser, 36 milliarder var ytelser til foreldre og 4 milliarder var utbetalinger av øvrige stønader. Hver nordmann fikk i snitt 80.000 kroner fra Nav. Innbyggerne i Østfold fikk utbetalt mest, mens folk i Oslo fikk minst.

Ifølge Nav øker utbetalingene til alderspensjon og uføretrygd. Pensjonisttsunamien er en kjent bølge som den vanlige skattebetaler må ære med å betale regningen for. Ingen protesterer på pensjon. Økningen i uføretrygd er et varsko om et arbeidsliv som ikke har plass til alle, er for hardt for flere og som trenger et annet syn på evne til å arbeide. Når hver tredje person som er bosatt i Norge mottar minst en ytelse til livsopphold i løpet året, er det stor grunn til å skyte på elefanten i glasshuset. Pensjon er en opparbeidet rettighet etter å ha betalt skatt i arbeidslivet. Pensjonen er urørlig. Alle andre ytelser er ikke urørlige. Alle handlinger som kan forebygge at ytelser ikke utbetales må få økt kraft for å hindre at den hellige velferdsstaten står for fall.

Les hele saken med abonnement