«Hver enkelt hummerfisker må i stedet bidra med egne holdninger»

Hummerfisket er hellig både for hummerne og fiskerne. De årlige to månedene med hummerfiske settes svært høyt blant kystbefolkningen. Miljøkriminaliteten i kjølvannet av fisket, som er en trussel mot hummerbestanden, vil fiskerne helst ikke snakke om.

Politi og oppsynsmyndigheter oppdager hvert år ulovligheter i forkant og under hummerfisket. Teinetyverier og hummer fanget før fisket lovlig starter er gjengangere. Mange synder også mot utstyrsbegrensningene. Teinene skal også ha fri fluktåpning på 60 mm og være utstyrt med blåse med god merking. Det er ikke alltid tilfelle. Hobbyfiskerne skjuler også sankekister forkledd som vanlige teiner, merket helt etter boka. Når oppsynsmydighetene drar opp teinene for kontroll, inneholder de hummer fanget før fiskestart. Sankekister skjult under brygger eller langt til havs er heller ikke uvanlig. Fiskere som aldri er interessert i krabber blir påfallende interessert i krabber under hummerfisket. Poenget er å kunne overskride titeinersregelen med ti ekstra teiner.

Forholdene er bedre enn for fem år siden. Innsatsen virker. Samtidig som det fortsatt er hummer-cowboyer langs kysten, har selvjustisen og tipsene om ulovlig fiske økt. Oppsynsmyndighetene får inn mange meldinger om ulovlig hummerfiske. Angiveriet er av den gode og oppklarende sorten. Men politi og oppsynsmyndigheter sier at på tross av at fiskerne i større grad enn tidligere oppfører seg i tråd med regelverket, er det fortsatt mange som tar for lett på lovverket. Oppsynsmann for politiet på Agder, Espen Halvorsen, sier at folks holdninger til ulovlig fiske er den største trusselen mot hummeren og det er absolutt på tide å gjøre noe med folks oppfatning av fisket.

Trusselen mot hummerbestanden er ikke fangst under minstemål, men fiskernes egen rettsoppfatning. Forbrytelsen kan virke liten når fangsten skal holde til å glede og mette kun slekt og venner, men i en større sammenheng er det alvorlig miljøkriminalitet som straffes med strenge bøter. Summen av de små forbrytelsene blir en total krenkelse mot havets kardinal. Det finnes ingen Greta Thunberg som gråter eller kritiserer for å redde hummeren.

Les hele saken med abonnement