Investor Arne S. Mikalsen og flyplassjef Bjørn Magnar Pettersen jobber aktivt for å reetablere et formelt luftrom over Lista. At luftfartsmyndighetene er positive til dette, er godt nytt for hele regionen, mener vår lederskribent. Investor Arne S. Mikalsen og flyplassjef Bjørn Magnar Pettersen jobber aktivt for å reetablere et formelt luftrom over Lista. At luftfartsmyndighetene er positive til dette, er godt nytt for hele regionen, mener vår lederskribent. Foto: Torrey Enoksen

Kan det ta av igjen på Lista?