Leder

Look to Kvinesdal!

På rådhuset i Kvinesdal har man skjønt hvordan åpenhet skal forvaltes. Det vil være en god idé at kommunen tar alle sine naboer i skole på neste Listerting, skriver redaktøren i denne lederartikkelen. Foto: Malene Sørensen Lundberg