Still krav til saueholdet!

  • Sauene i Skjoldnes er ålreite i seg selv. Men ikke når de tramper inn i naboenes hager. FOTO: Siw Eline Holmen