Leder

Bruk stemmeretten!

– At befolkningen faktisk går til stemmeurnene er selve bærebjelken i demokratiet, påpeker redaktøren i dagens leder. Foto: Olav Hoel