Moden for ny politisk runde

Debatten om såkalt colornekt - at utesteder nekter MC-klubbmedlemmer å ha på seg skinnvester eller jakker - har blusset opp igjen for alvor lokalt etter at uniformerte MC-klubbmedlemmer fikk være gjester på lekterbaren Over i Farsund i forrige uke. Innehaver av Torvets Kolonial, Nina Langøy-Kolnes, som driver stedet ser ikke problemet. Hun viser til at det var «hyggelige gutter» som kom, spiste, takket for maten og ryddet etter seg. - De oppførte seg som alle andre, uttaler hun.

Denne problematikken har sin bakgrunn i at en samlet utelivsbransje for noen år siden innførte colornekt. Gjennom programmet «Ansvarlig vertskap» ble en anbefaling om dette vedtatt av kommunestyret i 2014. Anbefalingen ble støttet - og støttes fortsatt - av lokalt politi. Tiltaket ble anbefalt som en reaksjon på at den lokale motorsykkelklubben Twin Eagles hadde byttet navn til Devils Choice og samtidig blitt såkalt 1-prosentklubb og offisiell supportklubb for Hells Angels i 2013. Politiet uttrykte i den forbindelse sterk bekymring for at også den lokale klubben kunne bidra til kriminalitet - direkte eller indirekte.

Kommunen har satt i verk flere tiltak basert på denne bekymringen. I tillegg til anbefalingen om colornekt har gjentatte avslag på Devils Choices skjenkesøknader til fester og samlinger i eget klubblokale på Stokke vært mest konkret. Klubbens medlemmer har hele tiden ment seg diskriminert. De har engasjert kjendisadvokat John Christian Elden som har uttalt at han om nødvendig vil han bringe colornekten inn for både Sivilombudsmannen og retten.

I denne debatten settes kampen mot kriminalitet opp mot ytringsfriheten. Sistnevnte er en grunnlovsfestet rettighet for alle innbyggere. Medlemmer av MC-klubber er dessuten uskyldige inntil det motsatte er bevist. Det er grunnleggende selv om klubbene trekker til seg kriminelle elementer. Samtidig må utesteder kunne håndheve hvem de vil ha som gjester. Bar Over står selvsagt fritt til å servere og skjenke til MC-folk i uniform, selv om det bryter med de lokale anbefalingene. Men vil de ha samme praksis om det er representanter fra den fryktede klubben Satudarah som kommer og ikke bare «hyggelige lokale gutter»?

Det fremstår i tillegg som spesielt at ordfører Arnt Abrahamsen uttaler seg mot kommunestyrets vedtatte anbefaling. Det kan oppfattes som bagatellisering. Samtidig synes denne saken å være moden for en ny runde med politisk behandling. Det har vært to lokalvalg siden anbefalingen ble vedtatt. En realitetsorientering og ny politisk forankring kan derfor være på sin plass.

Les hele saken med abonnement