Leder

Et bysentrum i utvikling

Storgaten 19 bør rives, men det som skal erstatte det må tilpasses omgivelsene, understrekes det i denne lederen. Foto: Åse Astri Bakka