Veiprosjekt på skinner

Det var ikke uten tvil, men kommunestyret i Lyngdal valgte torsdag kveld å gi en uttalelse til reguleringsplanen for ny E39 mellom Herdal og Røysgård uten store sprell. På forhånd hadde blant annet Lindland Eiendom, der Høyres kommunestyrerepresentanter Roar Lindland og Roger Abusland paradoksalt nok har sentrale posisjoner, gitt uttrykk for sterk bekymring og frykt for at et nytt næringsområde må vike. Ansatte ved Lyngdal Inn frykter også for arbeidsplassene sine. Talskvinne Rita Ballestad fryktet at kafeene og bensinstasjonene som er tenkt plassert i Herdal blir lagt for langt unna motorveien. Så langt at ingen vil stoppe.

Nye Veier AS var samme dag som vedtaket ble fattet ute med pekefingeren. Som flere ganger tidligere i prosessen ble en mulig utsettelse av selve utbyggingen dratt fram som «riset bak speilet». Det har vært en dialog mellom den politiske ledelsen i Lyngdal kommune, Nye Veier AS og de lokale, private eiendomsaktørene etter at kritikken ble kjent. Før torsdagens møte understreker informasjonssjef for E39-prosjektet, Nils Bernt Rinde, at det ikke er noen motsetning mellom realisering av ny, trafikksikker vei og etablering av nye næringsarealer i tilknytning til kryssområdet. Problemet var rekkefølgen og hvorvidt de skal tas med i denne reguleringsprosessen eller det skal igangsettes en ny, separat prosess for næringsarealene.

Høyres Bernt Mushom dro kompromisset ut av ermet. Han var tydelig på at han ikke ønsket å forsinke veiprosessen. Men han poengterte sterkt hvor viktig det er å få satt av avkjørsler i E39-planen. Han fikk derfor kommunestyret med seg på å foreslå at det settes av en avkjørsel i rundkjøring eller på tilførselsvei som senere kan benyttes til næringsvirksomhet. Trolig er dette et innspill som både veiutbyggerne og de lokale næringsaktørene kan leve med. Nå blir det i neste runde opp til de sistnevnte å få til gode løsninger i samspill med kommunen. Aktørene på Rom vil uansett merke at hovedferdselsåren ikke lenger ligger rett utenfor «stuedøra». Mer spennende enn kafedrift og bensinstasjoner, er det hvordan dette vil slå ut for de store handelsaktørene i Handelsparken.

Det viktigste i denne runden var å ikke få nye forsinkelser. Byggestart for strekningen er planlagt allerede neste år med ferdigstillelse i 2024. Den nye stamveien er sterkt etterlengtet. Derfor er det viktig at prosjektet holdes på skinner uten unødvendige forsinkelser på grunn av lokale tilpasningsbehov.

Les hele saken med abonnement