Leder

Når dialogen mangler i forkant

Det er i dette området på Bjelkevollan ved Skomrak det planlegges nytt renovasjonsanlegg for 10,2 millioner kroner. Hvorfor er i det hele tatt en så konfliktfylt tomt blitt valgt? spør avisen i dagens leder. Foto: Torrey Enoksen