En fiskefarse på Lista må unngås

  • Marine Harvest ønsker å etablere et oppdrettsanlegg på Vest-Lista. Bildet viser ett av selskapets anlegg på Hidra. FOTO: Linn Oftenes Lie