Leder

Elefanten i rommet

Budsjettbehandlingen i Lyngdal kommune blir en krevende, politisk øvelse, påpekes det i dagens leder. Foto: Tom Arild Støle