Leder

Elefanten i rommet

foto
Budsjettbehandlingen i Lyngdal kommune blir en krevende, politisk øvelse, påpekes det i dagens leder. Foto: Tom Arild Støle