Når håndteringen av katastrofen på Gjerdrum skal evalueres, må det tas med et scenario for en tilsvarende hendelse i mindre sentrale strøk enn Oslo-området, skriver vår leder-skribent. Når håndteringen av katastrofen på Gjerdrum skal evalueres, må det tas med et scenario for en tilsvarende hendelse i mindre sentrale strøk enn Oslo-området, skriver vår leder-skribent. Foto: Jil Yngland/ NTB

Katastrofe som ryster