Stadig flere jenter velger yrkesfag. Som Katrine Haddeland Aarli fra Kvinesdal, som for tiden skolerer seg i bilpleie og lakkeringsfaget på Eilert Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal. Stadig flere jenter velger yrkesfag. Som Katrine Haddeland Aarli fra Kvinesdal, som for tiden skolerer seg i bilpleie og lakkeringsfaget på Eilert Sundt videregående skoles avdeling i Lyngdal. Foto: Torrey Enoksen

Barrierer som brytes